Ontruimingen

U heeft een woning of bedrijfspand te ontruimen, Er zijn verschillende omstandigheden waarbij u zelf niet in staat
bent om een woning of bedrijfspand te ontruimen. Het vakkundig ontruimen en leeghalen van een woning of bedrijfspand nemen wij u graag uit handen. Bij het ontruimen, opruimen en opleveringsklaar maken van woningen en bedrijfspanden wordt er pas gefactureerd als u tevreden bent. Wij vragen voor aanvang van boedelruiming geen aanbetaling.